DSC_0717

    Newer Older

    13-year-old Ho A Long: “I want more games and fun activities at school.”

    Em Ho A Long - 13 tuổi: “Em muốn ở trường có nhiều trò chơi và các hoạt động vui nhộn hơn.”

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts