DSC_0792

    Newer Older

    Ms Sung Thi My, an 18-year-old illiterate mother: “I want all my children to go to school.”

    Chị Sung Thi My, bà mẹ 18 tuổi không biết chữ: “Tôi muốn các con tôi đều được đi học.”

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts