new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Like many tourist the Italian ruin lizard can be found  at Pompeii too | by B℮n
Back to photostream

Like many tourist the Italian ruin lizard can be found at Pompeii too

photo rights reserved by B℮n

 

Pompei is a city and commune in the Metropolitan City of Naples in Italy, home of the ancient Roman ruins part of the UNESCO World Heritage Sites. The city is mainly famous for the ruins of the ancient city of Pompeii. Pompeii city and its people was buried under 4 to 6 m of volcanic ash and pumice in the big eruption of Mount Vesuvius. The first stable settlements on the site date back to the 8th century BC. In Roman times it was a flourishing city with about 12,000 inhabitants. The Roman city was destroyed by a volcanic eruption 2,000 years ago. The Italian ruin lizard can often be found on walls, cairns, houses and broken buildings like here at the Pompeii ruins. The Italian ruin lizard was first described as Lacerta sicula in 1810. Later the species was classified as Podarcis siculus. Podarcis siculus means limber legs of Sicily. This species is now common throughout Italy. The length is about 25 centimeters including the long tail, but most specimens are considerably smaller. The Italian ruin lizard has a brown base color with green longitudinal stripes. Males often develop blue spots on the flanks, like other wall lizards. The common wall lizard is very similar to the Italian ruin lizard, but the common wall lizard always has a drawing on the throat where it is missing from the Italian ruin lizard. The Italian ruin lizard is a fast species that can climb well. The menu mainly contains small insects, but it is one of the few real lizards that sometimes also eats plant. Their own young are also not safe for adult specimens, just like other lizards, the ruin lizard is cannibalistic.

 

Pompei city is mainly famous for the ruins of the ancient city of Pompeii. Besides many tourist the Italian ruin lizard can be found here at the Pompeii ruins. They like to be at rocky areas. The Italian ruin lizard has a brown base color with green longitudinal stripes. Males like here above have blue spots on the flanks. The common wall lizard is very similar to the Italian ruin lizard, but the common wall lizard always has a drawing on the throat where it is missing from the Italian ruin lizard.

 

Pompei is een stad en gemeente in de metropool Napels in Italië, de thuisbasis van de oude Romeinse ruïnes die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. De stad staat vooral bekend om de ruïnes van de oude stad Pompeï. De stad Pompeii en haar inwoners werden begraven onder 4 tot 6 m vulkanische as en puimsteen tijdens de grote uitbarsting van de Vesuvius De eerste nederzettingen op de site dateren uit de 8e eeuw voor Christus. In de Romeinse tijd was het een bloeiende stad met ongeveer 12.000 inwoners. De Romeinse stad werd 2000 jaar geleden verwoest door een vulkaanuitbarsting. De ruïnehagedis is vaak te vinden op muren, steenhopen, huizen en gebroken gebouwen zoals hier bij de ruïnes van Pompeii. De ruïnehagedis werd voor het eerst in 1810 beschreven als Lacerta sicula. Later werd de soort tot het geslacht Podarcis siculus gerekend. Podarcis siculus betekent lenige poten van Sicilië. Inmiddels komt dit soort in heel Italië voor. De lengte bedraagt ongeveer 25 centimeter inclusief de lange staart maar de meeste exemplaren zijn echter aanzienlijk kleiner. De ruïnehagedis heeft een bruine basiskleur met groene lengtestrepen. Mannetjes krijgen vaak blauwe vlekjes op de flanken, net als andere muurhagedissen. De muurhagedis lijkt sterk op de ruïnehagedis, maar de muurhagedis heeft altijd een tekening op de keel waar deze bij de ruïnehagedis ontbreekt. De ruïnehagedis is een snelle soort die goed kan klimmen. Op het menu staan voornamelijk kleine insecten, maar het is één van de weinige echte hagedissen die soms ook plantendelen eet. Ook de eigen jongen zijn niet veilig voor volwassen exemplaren, net als andere hagedissen is de ruïnehagedis kannibalistisch.

11,931 views
129 faves
54 comments
Taken on May 16, 2018