2014: JEANNE MOYNOT: DIRTY WINDSHIELDS/ ŠPINAVÁ PŘEDNÍ SKLA
CZ/
Jeanne Moynot (1985, Versailles) představí v galerii FUTURA novou, na místě vytvořenou instalaci. Práce Moynot mezi performancí, divadelním představením a objektem využívá estetiku kulturního odpadu, bižuterií, plastových suvenýrů a rekvizit nízkorozpočtových westernů. Scénografické zjednodušení podobně jako postavy opilých zpěvaček nebo královen laciných večírků však ve své otevřeně přiznané falešnosti odkrývají kulturní stereotypy obecně přijímaného obrazu ženskosti.

Současným parodováním a oslavováním vlastností jako je vyzývavost nebo nepřístojnost Moynot jednak představuje nové pojetí feminismu svobodně využívající právě tyto nejčastější stereotypy a zároveň ukazuje, že i společenské role jsou podobně jako estetické formy fragmentované a inkonzistentní a lze je tak využít i proti jejich, na první pohled čitelnému, sdělení.
Sklouzává do prostoru mezi fotografií a environmentem. Tak jako zvětšené detaily mokrých rajčat, které voní silněji než jejich odbarvení ale skuteční bratři, se dotazuje po podstatě povrchu spíše než podstaty.

Široká, měkká a otevřená jako tvář letní servírky, která říká Tady to máte když před vás postaví talíř s jídlem.

Auta, zbraně, jehly, genitálie.

EN/
JEANNE MOYNOT: DIRTY WINDSHIELDS

Participating artists: Jeanne Moynot (FR)

curator: Michal Novotný

opening September 2nd 2014 6 PM

exhibition untill: September 21st 2014

Jeanne Moynot´s (1985, Versailles) work is oscillating between performance, theatre play and object. Moynot uses aesthetics of cultural waste, fashion jewellery, plastic souvenirs and props from low budget movies. Reduction of representation and lightning resembling theater stage design, as well as characters of drunk female singers or low cost party queens reveal in its openly acknowledged falseness cultural stereotypes of generally accepted image of femininity.

By parallel parodying and glorifying attributes such as seductiveness or indecency Moynot presents a new concept of feminism adopting and exaggerating those most common stereotypes but also indicates that social roles are similarly to aesthetic forms fragmented, inconsistent and versatile and it is possible to use them despite and even contrary to their apparent meaning.

It slips into a space between image and environment. Such as the enlarged printed details of wet and red tomatoes smelling stronger then their bleached but real brothers, it questions the surface over the essence.

Wide and soft and open like the face of a summer waitress who says There you go when she deposits the food in front of you.

Cars, guns, needles, blood, genitals.
13 photos · 43 views