2013: OLIVER LARIC: VERZE/ VERSIONS (9.07.- 11.8.13)
Svou prací se Oliver Laric snaží analyzovat tvůřčí potenciál kopie, pirátské kopie, remixu a zkoumá jejich roli v utváření historických i současných kultur obrazu. Tento proces je těsně spjat s jeho intuitivním, osobitým druhem osvěty, kterou prezentuje skrze pokračující série výkladových videí podobných fuze (Verze, 2009-současnost) a dále propracovává prostřednictvím apropriovaných objektů, videí a soch. Všechny jeho práce jsou silně konceptuálně vrstvené a k jejich zhotovení Laric často využívá utajené, technologicky důmyslné postupy. Překlenujíc rozhraní mezi minulostí a přítomností, mezi původním a nepůvodním, originálem a jeho následným odrazem a rekonfigurací, Laricova práce boří kategorie a zastírá hranice způsobem, který zpochybňuje jejich vlastní existenci.


Oliver Laric’s work seeks to parse the productive potential of the copy, the bootleg, and the remix, and examine their role in the formation of both historic and contemporary image cultures. This process is intimately tied to his intuitive, idiosyncratic brand of scholarship, which he presents through an ongoing series of fugue-like expository videos (Versions, 2009—present), and further elaborates through his appropriated object works, videos, and sculptures, all of which are densely conceptually layered and often make use of recondite, technologically sophisticated methods of fabrication. Straddling the liminal spaces between the past and the present, the authentic and the inauthentic, the original and its subsequent reflections and reconfigurations, Laric’s work collapses categories and blurs boundaries in a manner that calls into question their very existence.
3 photos · 100 views