2013: FILIP CENEK/ TEREZA SOCHOROVÁ - KOLOTOČ/ROUNDABOUT(6.3.-7.4.2013)
CZ/
Video instalace. „A je to zatmění slunce, výjimečná událost, co umožňuje pozorovat pouhým okem jeho kotouč, než zase zmizí pod korunou utkanou z oslňujících paprsků. Ale proč bych měl ještě rozlišovat, jakmile jsem jednou ponořen v tomto tak štědře udíleném záření? Odvracím tedy svůj zrak, kdysi upřený ke zdroji, a hledím kolem sebe na všechno, co se na něm podílí.“ V. L. Filip Cenek (*1976, Jeseník) a Tereza Sochorová (*1982, Rakovník) se potkali na brněnské Fakultě výtvarných umění, kde oba studovali. Od roku 2006 spolupracují na různých projektech, ve kterých se soustředí převážně na práci s pohyblivým obrazem, textem, vyprávěním a pamětí. Společně vytvořili několik instalací a krátkých filmů a pod hlavičkou kolektivu Fiume vydali dvě publikace.Video installation.

EN/
"And it is the solar eclipse, exceptional event, which allows us to perceive by naked eye its coil before it disappears again under the crown weaved from dazzling rays. But why should I still distinguish, when I am for once drawn into this generous radiation? I turn my eyes from the source, and look around me all over the things, participating in this source." V.L. Filip Cenek (*1976, Jeseník) and Tereza Sochorová (*1982, Rakovník) met each other at the Brno Faculty of fine arts, where they both studied. Since 2006 they collaborated on different project, generally focused on the work with moving image, text, narration and memory. They co-created several installations and short films and under the Fiume collectif published two books.
8 photos · 102 views