new icn messageflickr-free-ic3d pan white
kó pkãj e pị quã páo òy ún hoem a :)gượg kừj zứj mọj hỳnh tkứx jã tạo w mọj sn~ | by ♥>.< ♥ ¶v¶ün BéCưng* ♥>.< ♥
Back to photostream

kó pkãj e pị quã páo òy ún hoem a :)gượg kừj zứj mọj hỳnh tkứx jã tạo w mọj sn~

a mún tin e hoem tkỳ tuỳ

a mún ngỹ zề e skao kũg đx

e pk đó làk do lỗj kũa e

jk đã đem a ra lờm trò đùa

t.c lúx đầu kũa e ừk tkỳ đó làk jã

nkưg t.c pey h làk th.

e sl~ a tạj e màk a pkãj nz,.

a àk e mún ns cko a 1 điều làk

eya làk th. tr' lúx đó tkỳ đúg là e jỡn w a

nkưg h tkỳ hoem pkãj làk trò ckơj nữa

e ngỹ làk sẽ jấu mọj ckịn

nkưg e hoem mún jấu a điều jk kã

nên e đã ns hýt ck oa nge

e tưỡg a sẽ tjn zà hjễu e

nkưg lạj hoem đx nz.

e nge a ns nkữg lờj đó

a pk e đao lớm hoem

màk tkoy a puôg e re

tkỳ ckắx a đx h.f zà zz~ hơn

tkoy tkỳ tkà e đao mà a dx h.f

nkyu đó kũg đũ lớm òy

e kũg c.ơn a trog time woa

đã lờm e zz~,w.t e

nkyu đó e kũg đã dx h.f lớm òy

a èk e mún ns cko a pk là

t.c trog time woa e zàh cko a là th.

a èk a hẽy sốg tkật zuj zà h.f a haz

eya <m3.......lề : e mún g.t cko a lớm ckớ nkưg tkoy e sn~ lạj tkỳ tkà làk a hỹu lầm e moà a đx h.f tkỳ e kũg ckấp nhận ...tkà là 1ng đao kòn hơn kã 2kùg đao...tkoy tkỳ tkà là đễ e đao kòn hơn kã 2 ckúg ta kùg đao ún hoem a....e kũg mog a sẽ tjm dx ng # tốt hơn e lờm a dx h.f hơn e.....e lun mong ng eju tkưn un dx h.f jù ng lờm ng eju tkưn h.f đó hoem pkãj là e.....K.T péx ngờ ún hoem a e tưỡg là trog ckjn nỳ là do e nên e sl~a màk h sn~ lạj tkỳ trog ckjn nỳ e hoem kó lỗj jk kã e đã nkỳn lầm a òy a èk....kúj kùg ng nhu nkất zẫn là mun moà hoy....k.t tkỳ tkoy kó kần pkãj pos me ns n.z hoem a....hajz th. làk hàj k.t ckịn nỳ òy đó a....e hoem mún kó nkữg từ nkữg ckữ e pos đễ ns zề a đao tốt nkất a nên zẹp ckjn pos me ns nỳ ns nọ e djk a haz zạj kòn tốt hơn =]]]]]]]]]]]]]]]]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ckùa làk kju gâugâu nkoa nýu kju gâugâu tkỳ kứ zjệx ckùa đêi....=]]]]]]]]]]]

Alone òy

méy pé ômôu mần wen un đjk...boy né jùm nkoa méy poa

y/h:mun.fem97

ola:m.babytar

sđt:cko sau méx dt òy :))

3,552 views
46 faves
182 comments
Taken on August 17, 2012