Ysgol Llanllechid > Collections
Hwyl Fawr!

Hwyl Fawr!

27 photos

Diolch

Diolch

1 photo

Taith Gerdded

Taith Gerdded

63 photos

Carnifal

Carnifal

720 photos

Clwb Henoed Rachub

Clwb Henoed Rachub

10 photos, 1 video

Gelli Gyffwrdd

Gelli Gyffwrdd

53 photos

Avantika

Avantika

147 photos, 9 videos

Addysg Byd

Addysg Byd

65 photos

Ras am Fywyd

Ras am Fywyd

63 photos

Caernarfon

Caernarfon

11 photos

Achos Da

Achos Da

1 photo

Trychfilod Bach

Trychfilod Bach

18 photos

Patagonia

Patagonia

8 photos

Llangollen

Llangollen

140 photos

Wyddfa 2019

Wyddfa 2019

221 photos

Carys Ofalus

Carys Ofalus

24 photos

Beicio Noddedig

Beicio Noddedig

254 photos

Trawsgwlad

Trawsgwlad

6 photos

Cyngerdd Mawreddog

Cyngerdd Mawreddog

23 photos, 4 videos

Addysg Awyr Agored

Addysg Awyr Agored

110 photos

Cestyll Gwahanol

Cestyll Gwahanol

190 photos

Sioe Rwtsh Ratsh

Sioe Rwtsh Ratsh

21 photos

Tŷ Mawr Wybrnant

Tŷ Mawr Wybrnant

149 photos

Caerdydd

Caerdydd

507 photos

Cymorth Cyntaf

Cymorth Cyntaf

127 photos

Sioe Amaethyddol

Sioe Amaethyddol

22 photos

Garddio

Garddio

34 photos

Gŵyl Rygbi

Gŵyl Rygbi

50 photos

Pie Corbett

Pie Corbett

2 videos

Côr Cerdd Dant

Côr Cerdd Dant

1 video

Cyfeiriannu

Cyfeiriannu

23 photos

Llefaru 1af

Llefaru 1af

1 photo

Plannu

Plannu

17 photos

Capel Carmel

Capel Carmel

22 photos

Glanllyn

Glanllyn

704 photos

Ela a Lili

Ela a Lili

5 photos

Antur Waunfawr

Antur Waunfawr

7 photos

Meddylfryd o Dwf

Meddylfryd o Dwf

181 photos

Noswaith o Ddawns

Noswaith o Ddawns

69 photos

Llwybrau Dysgu

Llwybrau Dysgu

25 photos

Cyfnod Sylfaen

Cyfnod Sylfaen

18 photos

Owain Glyndŵr

Owain Glyndŵr

122 photos

Deinosoriaid

Deinosoriaid

459 photos

Meddylfryd o Dwf

Meddylfryd o Dwf

221 photos

Y Gwcw

Y Gwcw

1 video

Grwpiau Cymraeg

Grwpiau Cymraeg

244 photos

Tuduriaid Penmynydd

Tuduriaid Penmynydd

138 photos

Bingo Pasg

Bingo Pasg

45 photos

Ffawd y Bawd

Ffawd y Bawd

1 photo

Meddylfryd o Dwf

Meddylfryd o Dwf

26 photos

Balwn Aer Poeth

Balwn Aer Poeth

30 photos

Dafydd ap Gwilym

Dafydd ap Gwilym

43 photos

Chwareli

Chwareli

125 photos

Plas Ffrancon

Plas Ffrancon

77 photos

Dawnsio Disgo

Dawnsio Disgo

5 photos

Can Actol

Can Actol

40 photos

Tuduriaid

Tuduriaid

30 photos

Ysgol Greadigol

Ysgol Greadigol

175 photos

Te Bach Cymreig

Te Bach Cymreig

161 photos

Llywodraethwyr

Llywodraethwyr

8 photos

Tîm Da!

Tîm Da!

7 photos

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr

141 photos

Crempogau Blasus!

Crempogau Blasus!

36 photos

Ynni Ogwen

Ynni Ogwen

16 photos

Dydd Gwyl Dewi

Dydd Gwyl Dewi

90 photos

Hyfforddiant Beicio

Hyfforddiant Beicio

131 photos

Diwrnod Golchi - Llanberis

Diwrnod Golchi - Llanberis

26 photos, 2 videos

Dinas Dinlle

Dinas Dinlle

132 photos

Disgo Santes Dwynwen

Disgo Santes Dwynwen

182 photos, 1 video

Diwrnod Ysgol Iach

Diwrnod Ysgol Iach

271 photos

Calennig

Calennig

61 photos

Mins Peis

Mins Peis

43 photos

Clwb yr Henoed

Clwb yr Henoed

80 photos

Pili Palas

Pili Palas

21 photos

Cinio Nadolig

Cinio Nadolig

280 photos

Plac Dannedd

Plac Dannedd

79 photos

Sinderela

Sinderela

132 photos

Codi Llais

Codi Llais

1 photo

Techniquest Bl 3

Techniquest Bl 3

270 photos, 1 video

Ysbyty Gwynedd

Ysbyty Gwynedd

39 photos, 6 videos

Ymweliad PC Owain

Ymweliad PC Owain

32 photos

Caru Codio!

Caru Codio!

1 photo

Ffair Nadolig

Ffair Nadolig

198 photos

Gwobr Arbennig!

Gwobr Arbennig!

1 photo

Unawd Bl 2: 2il

Unawd Bl 2: 2il

1 photo

Pawen Lawen a Diwrnod Plant Mewn Angen

Pawen Lawen a Diwrnod Plant...

452 photos, 1 video

Mesur grym

Mesur grym

7 photos

Apel y Pabi Coch

Apel y Pabi Coch

3 photos

Sioe Frân Wen

Sioe Frân Wen

118 photos

Nofwyr o fri!

Nofwyr o fri!

3 photos

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol

2 photos

Diwrnod Ysgol Eco

Diwrnod Ysgol Eco

101 photos

Gwaith mesur

Gwaith mesur

23 photos

Gŵyl rygbi

Gŵyl rygbi

78 photos

Plas Newydd

Plas Newydd

111 photos

Tryweryn

Tryweryn

13 photos

Diwrnod 60au

Diwrnod 60au

138 photos

Gwasanaeth Tan

Gwasanaeth Tan

9 photos

Beatles Lerpwl

Beatles Lerpwl

59 photos

Beatles Lerpwl

Beatles Lerpwl

45 photos

Sioe Buddug

Sioe Buddug

39 photos

Lon Fach Odro

Lon Fach Odro

98 photos

Gwneud toes

Gwneud toes

35 photos

Golchi dwylo

Golchi dwylo

50 photos

Ffair Hydref

Ffair Hydref

66 photos