Ysgol Llanllechid > Collections
Plannu

Plannu

6 photos

Capel Carmel

Capel Carmel

22 photos

Glanllyn

Glanllyn

704 photos

Ela a Lili

Ela a Lili

4 photos

Antur Waunfawr

Antur Waunfawr

7 photos

Meddylfryd o Dwf

Meddylfryd o Dwf

181 photos

Noswaith o Ddawns

Noswaith o Ddawns

69 photos

Llwybrau Dysgu

Llwybrau Dysgu

25 photos

Cyfnod Sylfaen

Cyfnod Sylfaen

18 photos

Owain Glyndŵr

Owain Glyndŵr

122 photos

Deinosoriaid

Deinosoriaid

459 photos

Meddylfryd o Dwf

Meddylfryd o Dwf

221 photos

Y Gwcw

Y Gwcw

1 photo, 1 video

Grwpiau Cymraeg

Grwpiau Cymraeg

244 photos

Tuduriaid Penmynydd

Tuduriaid Penmynydd

138 photos

Bingo Pasg

Bingo Pasg

30 photos

Ffawd y Bawd

Ffawd y Bawd

1 photo

Meddylfryd o Dwf

Meddylfryd o Dwf

26 photos

Balwn Aer Poeth

Balwn Aer Poeth

30 photos

Dafydd ap Gwilym

Dafydd ap Gwilym

43 photos

Chwareli

Chwareli

102 photos

Plas Ffrancon

Plas Ffrancon

63 photos

Dawnsio Disgo

Dawnsio Disgo

5 photos

Can Actol

Can Actol

40 photos

Tuduriaid

Tuduriaid

30 photos

Ysgol Greadigol

Ysgol Greadigol

175 photos

Te Bach Cymreig

Te Bach Cymreig

161 photos

Llywodraethwyr

Llywodraethwyr

8 photos

Tîm Da!

Tîm Da!

7 photos

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr

141 photos

Crempogau Blasus!

Crempogau Blasus!

36 photos

Ynni Ogwen

Ynni Ogwen

16 photos

Dydd Gwyl Dewi

Dydd Gwyl Dewi

90 photos

Hyfforddiant Beicio

Hyfforddiant Beicio

131 photos

Diwrnod Golchi - Llanberis

Diwrnod Golchi - Llanberis

28 photos, 2 videos

Dinas Dinlle

Dinas Dinlle

132 photos

Gwasanaeth Santes Dwynwen

Gwasanaeth Santes Dwynwen

1 photo, 1 video

Disgo Santes Dwynwen

Disgo Santes Dwynwen

183 photos, 1 video

Diwrnod Ysgol Iach

Diwrnod Ysgol Iach

271 photos

Calennig

Calennig

61 photos

Mins Peis

Mins Peis

43 photos

Clwb yr Henoed

Clwb yr Henoed

80 photos

Pili Palas

Pili Palas

21 photos

Cinio Nadolig

Cinio Nadolig

253 photos

Plac Dannedd

Plac Dannedd

79 photos

Sinderela

Sinderela

132 photos

Codi Llais

Codi Llais

1 photo

Techniquest Bl 3

Techniquest Bl 3

271 photos, 1 video

Ysbyty Gwynedd

Ysbyty Gwynedd

45 photos, 6 videos

Ymweliad PC Owain

Ymweliad PC Owain

32 photos

Caru Codio!

Caru Codio!

1 photo

Ffair Nadolig

Ffair Nadolig

198 photos

Gwobr Arbennig!

Gwobr Arbennig!

1 photo

Unawd Bl 2: 2il

Unawd Bl 2: 2il

1 photo

Pawen Lawen a Diwrnod Plant Mewn Angen

Pawen Lawen a Diwrnod Plant...

453 photos, 1 video

Mesur grym

Mesur grym

7 photos

Apel y Pabi Coch

Apel y Pabi Coch

3 photos

Sioe Frân Wen

Sioe Frân Wen

118 photos

Nofwyr o fri!

Nofwyr o fri!

3 photos

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol

2 photos

Diwrnod Ysgol Eco

Diwrnod Ysgol Eco

101 photos

Gwaith mesur

Gwaith mesur

23 photos

Gŵyl rygbi

Gŵyl rygbi

78 photos

Plas Newydd

Plas Newydd

111 photos

Tryweryn

Tryweryn

13 photos

Diwrnod 60au

Diwrnod 60au

138 photos

Gwasanaeth Tan

Gwasanaeth Tan

9 photos

Beatles Lerpwl

Beatles Lerpwl

59 photos

Beatles Lerpwl

Beatles Lerpwl

45 photos

Sioe Buddug

Sioe Buddug

39 photos

Lon Fach Odro

Lon Fach Odro

98 photos

Gwneud toes

Gwneud toes

35 photos

Golchi dwylo

Golchi dwylo

50 photos

Ffair Hydref

Ffair Hydref

8 photos