Llwyddiant Dawnsio Disgo
Dawnsio Sir yr Urdd - Llongyfarchiadau i bob un ohonoch a aeth i Gricieth i gymryd rhan yn y gystadleuaeth a llongyfarchiadau i chi. Diolch i Ms Nicola a Ms Rachel am eu gwaith yn hyfforddi`r disgyblion. Da iawn chi!
35 photos · 75 views