new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Difference between QA and QC (in PMBOK) | by Nguyen Vu Hung (vuhung)
Back to photostream

Difference between QA and QC (in PMBOK)

Định nghĩa từ PMBOK về QC/QA:

 

/Perform Quality Assurance: The process of auditing the quality

requirements and the results from quality control measurements to ensure

appropriate quality standards and operational definitions are used.

 

Perform Quality Control: The process of monitoring and recording results

of executing the quality activities to assess performance and recommend

necessary changes.

/

Như vậy:

 

- Có thể hiểu QA là subset của QC (tạm hiểu thế)

- QC thiên về thực hiện (chân tay) và QA thiên về định hướng, chiến lược

- Về thứ tự tiến hành:

QA ra chiến lược test trước; sau đó QC thực hiện, đo đạc kết quả; QA

lấy kết quả đó đánh giá, điều chỉnh lại chiến lược test, ra quyết định

test cho QC

 

Ví dụ trong sản xuất sản phẩm tablet:

- QA đưa ra quy trình, kịch bản test, để đảm bảo tablet là bug-free hoặc

đạt một mức độ phế phẩm tối đa nào đó.

- Quy trình, công việc này bao gồm cả:

- Các loại tablet cần làm (để test)

- Train tester

- Tài liệu quá quy trình test

- Khi *đã* có sản phẩm: QC tiến hành test với test tablet

1,137 views
0 faves
0 comments
Uploaded on May 21, 2012