new icn messageflickr-free-ic3d pan white
​​​Project Executive Summary Reports | by Nguyen Vu Hung (vuhung)
Back to photostream

​​​Project Executive Summary Reports

*Câu hỏi: *

Viết gì trong báo cáo (giữa kỳ) dự án, vừa ngắn gọn, vừa nêu được các điểm

chính (nhất) tới quản lý cấp cao hơn và những người liên quan.

 

*1. Major risks:*

- Rủi ro chính của dự án

- Hạn chế tới 3 hay 5 rủi ro nổi cộm nhất

 

*2. Major issues: *

- Vấn đề (đang gặp phải) chính của dự án

- Hạn chế tới 3 hay 5 vấn đề cần giải quyết luôn và ngay

 

*3. Progress summary*

- Dự án hoàn thành bao nhiêu % tiến độ tổng thể, theo từng sprint, so với

kế hoạch

- Công việc nào chậm, nhanh?

 

*4. Project health indicator: *

- Diễn tả bằng 3 màu giống như đèn giao thông (xanh, vàng đỏ).

 

The traffic light colors highlight for project management:

 

(Red): the project needs management attention,

(Yellow): is at risk of not hitting its targets,

(Green): is progressing according to plan.

 

*5. Budget forecast:- Tiền tiêu được bao nhiêu rồi?*

 

*- Với số tiền ấy đã hoàn thành bao nhiêu % khối lượng công việc rồi? (EVM)

- Để làm nốt thì cần chi bao nhiêu? Bao giờ phải chi *

 

--

Best Regards,

Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)

vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,

twitter: vuhung , MSN: vuhung16.

vuhung's facebook Nguyễn Vũ

Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật,

Vietnamese LibreOffice,

Mozilla & Firefox tiếng Việt

 

 

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not

limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing

lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my

employer(s), associations and/or groups I join.

6,249 views
0 faves
0 comments
Uploaded on July 6, 2014