ธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำโขง Peace Walk for the Mekong River
จากสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน ถึงผาได อ.เวียงแก่น 11-19 ก.พ. 2555 รวม 9 วัน 8 คืน ระยะทาง 117 กิโลเมตร

from Golden Triangle in Chiang San District to Pha Dai in Viang Kane District, Chiang Rai Province. 11-19 February 2012, 9 days and 8 nights, 117 kilometers
77 photos · 827 views