Reunion in Knoxville 2007
Cuộc họp mặt cuối năm tại tư gia Dương Chí Thành và Chị Kim Loan tại Knoxville Tenn. từ ngày 28-12 đến 1-12008. Có mặt các bạn Bùi Bảo Sơn, Thúy Liễu, Nguyễn Phương Lâm, Bích Uyển, Trần Minh Côi, Thục Nữ, Nguyễn Đức Thiệu, Đoan Trang, Trần Chính Trực và Cát Phương.....
200 photos · 1,411 views
1