trrrr ...
One morning on my way to work something happened. Something down there under my front wheel gets my attention.

But what is it? A sparkle between the cobblestones. I kicked a few times my pedals around, but then I see it again. A similar object, but this one has a bash ....

Now I search the whole street off if I see more. And yes even about five others, and that in less than 100 meters.

Trrr instead of Tring

- - -

Op een morgen op weg naar mijn werk valt me iets op. Iets daar beneden onder mijn voorwiel trekt mijn aandacht.

Maar wat is het? Een schittering daar tussen de kasseien. Ik trap enkele keren mijn pedalen rond, maar dan zie ik het weer. Een soortgelijk object maar deze is gedeukt....

Nu speur ik de hele straat af of ik er nog meer zie. En ja nog een stuk of vijf andere en dat op nog geen 100 meter.

Trrr i.p.v. Tring
11 photos · 110 views