Konference par iespējām pētniecības un inovācijas pamatprogrammā Apvārsnis 2020
37 photos · 96 views