Photoshoot - K-on(Buh Bucci, Larissa Shirata, NeeYumi, Renata Mayfair)
Buh Bucci as Yui Hirasawa
Larissa Shirata as Ritsu Tainaka
NeeYumi as Mio Akiyama
Renata Mayfair as Tsumugi Kotobuki
34 photos · 72 views