Photoshoot - Fate Stay/Night(Akio e Tata)
Akio as Archer
Tata as Rin

Photos by Ricardo Iagi
38 photos · 39 views