104 ** 2010 ** dveře door
CZ: Binaurální nahrávka vrzajících dveří. Dveře byly otevírány co nejpomaleji, aby zvuk vrzání nebyl snadno identifikovatelný. Poslech této nahrávky byl umístěn blízko otevřených dveří galerie a směrově k nim situován.
2010, výstava coEXISTence, Tembi Contemporary, Yogyakarta, Indonesia
1 photo · 12 views