93 ** 2009 ** audiosituace ** audiosituation
CZ: Pět místností galerie, pět zvukových pozadí, pět poslechových míst se sluchátky. Každé místnosti jsem vytvořil a přidělil zvuk, který byl slyšet neustále. Zvuky souvisely se stěnami galerie. Pro každou místnost zvlášt jsem poté připravil poslechové místo se luchátky a židlí k posazení. Návštěvník se, při vstupu do galerie, ocitnul v minimalistickém prostředí s jemnými zvuky. V této zvukové situaci si pak poslech binaurální nahrávky pro dané místa. Zvuk uvnitř zvuku.
Jednotlivá místa jsou na sobě nezávislá, přesto tvoří jednu věc. Tak jako slova „bílý – je – velký – dům - celý“ můžou tvořit jednu větu. Není tedy nutné absolvovat všech pět poslechových míst popořadě. Je to ale možné. Co je nutné - investovat jistý čas. Jednotlivé nahrávky nejsou delší než tři minuty, celkem to dělá patnáct minut. Připočteme-li přesun mezi místy, což nedá dohromady víc jak pět minut a čas na lelkování či rozpaky, které by mohly zabrat tak kolem šesti minut, vychází to na 26 minut věnovaného času. Samozřejmě to jde i rychleji, závisí to na počtu posluchačů právě přítomných v galerii a rychlosti jejich přesunů. Zmíněné lelkování a rozpaky se také dají urychlit a nebo vám naopak nečekaně natáhnou čas. To je naprosto nepředvídatelné.
Jistou důležitost ve vaší účasti přikládám momentu „zapínání a vypínání“. Akt „zapnutí“ berte jako výraz vašeho svolení si mě připustit k tělu, „obléci“ se do připravené situace a vpustit cosi dovnitř. Akt „vypnutí“ jako výraz „přerušení spojení“, aby jste mohli být opět sami sebou. Chvíli budete uvnitř a chvíli mimo, chvíli já budu uvnitř a chvíli také mimo. Budeme na tom tedy podobně.
9 photos · 18 views