62 ** 2007 ** zmražený stín ** frozen shadow
CZ: Na stěnu výstavního prostoru Index jsem ke stropu nainstaloval dvě světla, jedno pravé druhé vyrobené. Oba objekty jsem nasvítil, obkreslil jejich stíny a následně pomocí šablon tyto stíny věcem dosprejoval. Nakonec jsem rozbil žárovku jednoho z nich.
2007, výstava FRAMING EFFECT, v rámci projektu SYNONYMA, INDEX - Švédská Nadace Současného Umění , Stokholm.
EN: On the wall of Index gallery, close to the ceiling I installed two lights. One real - second I have made. Both objects I lighted up by lamp, owerdrawed them shadows and then by stencils spraypainted back. On the end I destroied light bulb one of them.
2007, FRAMING EFFECT exhibition, in the frame of project SYNONYMA, The Swedish Contemporary Art Foundation in Stockholm.
9 photos · 14 views