59 ** 2007 ** převedení vizuální básně Vladimíra Burdy do audio podoby ** transfer of visual poem of Vladimir Burda to the audio shape
CZ: V šedesátých letech český básník Vladimír Burda vytvořil cyklus vizuálních básní s názvem “slovobraz”. Z tohoto cyklu jsem vybral báseň “rám” a ve spolupráci se švédským umělcem Fritzem Quasthoffem jsem jí pomocí binaurálních mikrofonů převedl do audio tvaru. Lehl jsem si na zem, do uší jsem si nasadil binaurální mikrofony, Fritz se pomalu posouval kolem mé hlavy po obvodu vyznačeného obdélníku a deklamoval nepřetržitě slovo rám. Nasaďte si připravené sluchátka, opřete se o stěnu a na mp3 přehrávači zmáčkněte tlačítko “play”.
2007, výstava FRAMING EFEKT, v rámci projektu SYNONYMA, INDEX - švédská Nadace Současného Umění , Stokholm.
EN: In the sixtieth, czech poet Vladimir Burda created cycle of visual poems with the title “slovobraz” (wordpicture). From this cycle I selected the poem “rám” (frame) and in the co-operation with swedish artist Fritz Quasthoff I transferred by binaural microphones to the audio shape. I got down on the floor, put binaural microphones into my ears, Fritz was shifting around my head along of marked rectangle and was declaimed continuously word “frame”. Please take a headphones, lean on the wall and push the “play” button on the mp3 player.
2007, FRAMING EFFECT exhibition, in the frame of project SYNONYMA, The Swedish Contemporary Art Foundation in Stockholm.
6 photos · 31 views