54 ** 2007 ** jemné zvuky kolem hlavy ** gentle sounds around the head
CZ: Pro jednu rádiovou stanici ve Frankfurtu, jsem pomocí binaurálních mikrofonů připravil speciální nahrávku. Mikrofony jsem umístil Zbyňkovi Baladránovi do uší a začal nahrávat. Postupně jsem mu kladl na hlavu různé věci jako jsou umělohmotné misky, kýbl, igelitovou tašku, plastikovými kelímky jsem mu zakrýval uši, rozléval jsem kolem jeho hlavy vodu a pohazoval různé předměty. Takto vzniklá nahrávka s velmi citlivou a prostorovou kvalitou pak byla vysílána v éteru. Posluchači byli vyzváni v rámci vysílání aby si nasadili sluchátka k poslechu této nahrávky.
2007, tranzit: “Hlediště, Jeviště, Zákulisí – Představení v 32 Aktech” Frankfurter Kunstverein,
Frankfurt
EN: I made a special recording with a binaural microphone for a radio station in Frankfurt. I placed the microphone inside of Zbyněk Baladrán’s ear and started to record. I placed several things on and around his head one after the other: i.e., a plastic bowl, bucket, plastic bag, plastic cups over his ears, poured some water around his head and tossed around various objects. This very sensitive and high quality acoustic recording was then broadcast on the air. The radio listeners were encouraged to sit back and listen to the recording through earphones.
2007, tranzit: “Auditorium, Stage, Backstage – An Exposure in 32 Acts”, Frankfurter Kunstverein,
Frankfurt
1 photo · 13 views