11 ** 2000 ** podlaha ** floor
CZ: Pro výstavu Chalupáři jsem vyřezal šablony dřevěné podlahy. Vibrační pistolí jsem je nastříkal na podlahu výstavního prostoru, po které se v rámci výstavy chodilo.
2000, výstava CHALUPÁŘI, prostor určený k adaptaci, Římská ul. Praha.
EN: I specially cut out stencils to create a wooden floor for this exhibition. With a vibrating paint gun, I sprayed over them directly onto the exhibition space floor on which people walked.
2000, “Cottagers”, space designed for adaptation in Rimska Street, Prague.
1 photo · 15 views