142 ** 2011 ** zakreslení zorného pole ** drawing Fields of Vision
CZ: Aniž si to uvědomujeme, nosíme s sebou tvar, který vymezuje náš osobní pohled na okolní svět. Tento tvar však nevnímáme a nepřipisujeme mu žádný význam. Nevíme o něm a nestaráme se o něj. Abych zjistil, jak tento tvar vypadá a jak se liší jeden od druhého, používám jednoduchou kresebnou akci. Zvu lidi do rohu místnosti, fixuji je do určité pozice a zakresluji jejich osobní zorná pole. Fixační pozice je pro všechny stejná. Jednotlivé tvary jsou však individuálně různé. Jejich vrstvením a vzájemným překrýváním pak vzniká porovnávací mapa, která je určena danou situací a počtem pozvaných lidí.
2011, Iron applause, výstava v vrámci YVAA, Slovenská Národní Galerie, Esterházyho palác v Bratislavě.
EN: Without even realizing it, we carry around with us a form that defines how each of us views the world around us. We are not aware of this form, nor do we ascribe to it any meaning. We don’t know about it and we do not mind it. So that I could see how different individual fields of vision look, and how one differs from the other, I created a simple drawing exercise. I invited people to stand in the corner of a room placing them in one specific fixed position and then drew their personal field of vision. The fixed position is the same for everyone. The individual silhouettes however vary from person to person. The layering and overlapping of the different fields builds up a comparative map, based on the space, situation and number of people participating.
2011, Iron applause exhibition in the frame YVAA, Slovak National Gallery, Esterházy palác in Bratislava.
19 photos · 17 views