61 ** 2007 ** dveře ** a door
CZ: Na dveře v prostoru galerie Index, které jsou součástí galerijní stěny jsem nasprejoval pomocí šablony design dřeva.
2007, výstava FRAMING EFEKT, v rámci projektu SYNONYMA, galerie Index, švédská Nadace Současného Umění Index, Stokholm.
EN: On the door in Index Gallery - which are a part of the gallery wall I sprypainted by the stencil design of wood.
2007, FRAMING EFFECT exhibition, in the frame of project SYNONYMA, The Swedish Contemporary Art Foundation in Stockholm.
6 photos · 20 views