60 ** 2007 ** sklo ** a glass
CZ: Pět oken v galerii Index. Na každé z nich jsem pomocí šablon nasprejoval černou barvou odlesk skla.
2007, výstava FRAMING EFEKT, v rámci projektu SYNONYMA, INDEX - švédská Nadace Současného Umění , Stokholm.
EN: Five windows of Index Gallery. On each one of them by the stencils I spraypainted by the black – reflection of glass.
2007, FRAMING EFFECT exhibition, in the frame of project SYNONYMA, The Swedish Contemporary Art Foundation in Stockholm.
8 photos · 16 views