55 ** 2007 ** audiosocha stříhání vlasů ** audiosculpture hair cut
CZ: Pomocí binaurálních mikrofonů umístěných v uších, jsem pořídil zvukový zásnam situace u kadeřnice, která mi stříhala vlasy. Na stěnu galerie jsem pak nasprejoval obraz zrcadla pod něj jsem připevnil polici na které byl položen cd přehraváč se sluchátky. Návštěvník si pak mohl sednout na připravenou židli a poslechnout si tuto zvukovou situaci. Slyšet – cítit zvuk nůžek a česání na své hlavě.
2007, výstava FRAMING EFEKT, v rámci projektu SYNONYMA, INDEX - švédská Nadace Současného Umění , Stokholm,
EKONOMIE SMYSLU, výstava galerie Display v galerii Eskort, Brno
EN: Using binaural microphones placed in my ears, I recorded the sound of my hair being cut at the hairdressers. On the wall of the gallery, I then sprayed painted a picture of a mirror using a stencil template, under which I hung a shelf with a CD player and headphones with the recording. The visitors to the gallery could sit in a chair placed in front of this and listen to the sound situation of the hairdressers: to hear – and feel - the scissors and combs on their heads and through their hair.
2007, FRAMING EFFECT exhibition, in the frame of project SYNONYMA, The Swedish Contemporary Art Foundation in Stockholm.
ECONOMIES OF SENSE, curated by galerie Display at galerie Eskort, Brno
6 photos · 13 views