51 ** 2006 ** audiosocha pro konkrétní osobu ** audio sculpture for one person
CZ: Po vzájemné domluvě jsem pro vybranou osobu vytvořil soukromou zvukovou instalaci.
„Oblékl jsem ho/jí „ do jeho/jejího vlastního zvukového prostředí, do jeho/její osobní hlukové kulisy.
Vybraný člověk mi umožnil/a pobýt v jeho bytě určitý čas (1 – 2 hod). Ukázal/a mi místo kde nejvíce relaxuje, zanechal/a mi klíče od bytu, mobilní telefon položil/a na své obvyklé místo a odešel/a z bytu pryč.
Po té jsem na určené místo posadil svého asistenta a vsadil mu do uší binaurální mikrofony, které nahravájí zvuk v tzv. binaurálním módu – stejně prostorově tak jak slyšíme. Požádal jsem ho aby nereagoval na žádné podněty a nemluvil, pouze zapnul nahrávání na domluvený signál a nehybně seděl. Postupně jsem začal vytvářet zvuky, které byly pro tento byt typické. Odemykání dveří, chození po bytě, mytí rukou, splachování, zavolání na mobil atd. atd.
Takto vzniklou nahrávku jsem pak převedl do vhodného formátu na cd, položil na místo kde byla pořízena se zprávou jak jí poslouchat a odešel i s asistentem z bytu pryč.
Vzniklá zvuková nahrávka je natolik živá, že vytváří jiný a zároveň dobře známý prožitek konkrétního místa – bytu.
2007, realizováno v rámci výstavy “Hlediště, Jeviště, Zákulisí – Představení v 32 Aktech”, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt
2006, realizováno v New Yorku, v rámci mého pobytu v ISCP, dále pak v rámci výstavy Hotel Chalupecký, Motoren Halle, Drážďany.
EN: Based upon a mutual agreement, I created a sound installation of one person’s private space. I clad them in their own personal sound environment using their own personal sound background.
The chosen person welcomed me into their apartment and showed me where they relax the most, then gave me the keys, put their cell phone in its usual place, and left me there with an assistant for a period of 1-2 hours.
I placed my assistant down in the place where this person usually sits when at home and turned on the binary microphone placed in his ear, which started to record the sounds in the surrounding space just as they are heard. My assistant was instructed not to react to anything he hears, to sit still, and only to switch off the recording at a given signal. I then began to move around the apartment making sounds familiar to the space: I closed doors, walked around, washed my hands, flushed the toilet, rang the cell phone, etc….
I then transferred the finished recording to a CD and left it in the apartment with the instructions of how to listen to it. I then left the apartment with my assistant.
The resulting live recording sounds so real and immediate that it creates another – and at the same time familiar – experience of this concrete space, the apartment.
2007, “Auditorium, Stage, Backstage – An Exposure in 32 Acts”, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt
2006, created in New York, as a part of my residency at ISCP; presented at the exhibition “Hotel Chalupecký”, Motoren Halle in Dresden
3 photos · 13 views