47 ** 2006 ** mé zorné pole má permanentní šablona ** my fields of vision my permanent template
CZ: Vzal jsem do ruky školní sešit a otevřel ho na prostřední dvoustranu. Takto otevřený sešit jsem připevnil v rohu místnosti do výšky mé hlavy. Postavil jsem se do tohoto rohu a hlavu jsem vnořil do sešitu tak, že se mi nos téměř dotýkal papíru. Volně jsem zafixoval svůj pohled před sebe a začal obkreslovat tvar svého zorného pole. Bez pohnutí očí jsem se snažil zakreslit vnímatelný okraj tvaru mého pohledu. Šlo to těžce protože jsem se mezi papír a mojí hlavu nemohl pořádně dostat. Opakoval jsem to několikrát, fixa mi správně nekreslila a také jsem tvar jakoby neustále korigoval. Křížek na kresbě vyznačuje pozici mého nosu. Po zakreslení tvaru mého zorného pole jsem paprskovitě vyznačil plochu do které jsem přibližně civěl.
2006, projekt připravený speciálně pro designérský časopis KÓD
EN: I picked up a notebook and opened it to the last page. I then attached this opened notebook to the corner of a room at my head’s height. I stepped into the corner and approached the notebook so that my nose almost touched the paper. I stared forward and began to trace the shape of my field of vision. Without moving my eyes I tried to map the periphery of my vision. This was hard to do because I couldn't really get between the paper and my head. I repeated it a few times; the marker wouldn't draw properly and I kept changing the shape. The cross on the drawing indicates the position of my nose. After mapping the shape of my field of vision I indicated in a spoke-wheel design the area to which my gaze was approximately fixed.
2006, art project for KÓD magazine.
11 photos · 9 views