44 ** 2005 ** landscape painting and beyond
CZ: Domalování třetí části obrazu Bertranda Laviera „Landscape painting and beyond“
V rámci výstavy NATURALIA kde byl vystaven zmíněný obraz Bertranda Laviera z roku 1970, jsem podle pokynů autora domaloval třetí část obrazu na stěnu galerie. Musel jsem dodržet barevnost a styl malby, kompozice byla ponechána na mě.
2005, Francouzský Institut v Praze.
EN: Completing the final third of Bertrand Lavier's painting "Landscape Painting and Beyond”
as part of the exhibition NATURALIA, in which this Lavier painting from 1970 was exhibited. As per the artist’s instructions, I painted the final third part of the painting directly on the gallery wall. I had to adhere to the colour scheme and style, but the composition was left up to me.
2005, French Institute in Prague.
21 photos · 17 views