39 ** 2004 ** sbírka vět ** collection of sentences
CZ: Sbírka vět – jednoduchých popisů situací o kterých by se dalo říci, že je známe téměř všichni např. „ vždy když používám lepící pásku nemůžu najít naposledy ustřihnutý konec“ „ do dveří, které se otevírají táhnutím často tlačím a tahám za ty do kterých se má tlačit“.
2007, SPOKEN WORDS, Particip č. 39, Gallerie Blow De La Barra, Londýn, galerie hunt kastner artworks, Praha
2004 -2005, prezentováno na výstavách LIKE BEADS ON ABACUS DESIGNED TO CALCULATE INFINITY, Rockwell gallery, Londýn, Camden Arts Centre, Londýn, CHALLENGE, Galerie Jána Koniárika, Synagoga Trnava, Galerie Jiří Švestka jako host výstavy Jiřího Černického, Praha, jako textostrace v knize Hakima Beye D.A.Z., vydáno iniciativou TRANZIT a v časopise ART & ANTIQUES.
EN: Collection of sentences - of simple descriptions of mundane situations that most people are familiar with, such as “ whenever I use adhesive tape, I can never find the last piece cut “, “ I often push doors that pull open and pull those that I should push “.
2007, “SPOKEN WORDS - Particip no. 39”, Blow De La Barra Gallery, London; “When I watch TV I don’t think”, hunt kastner artworks gallery in Prague
2004 -2005, “LIKE BEADS ON ABACUS DESIGNED TO CALCULATE INFINITY”, Rockwell Gallery, London; Camden Arts Centre, London; “CHALLENGE”, Ján Koniárik galerie, Trnava synagogue, SK; Jiří Švestka Gallery as a guest Jiří Černický, Prague; as text-strations (combination of words text and illustration) in Hakim Bey’s book D.A.Z. published through a TRANZIT initiative; ART & ANTIQUES magazine, Prague.
11 photos · 21 views