15 ** 2001 ** veřejná knihovna ** public library
CZ: Série sešitů s jednoduše nasprejovanými náměty – spoty, začleněná do výpůjčního systému knihovny Umělecko Průmyslového Muzea v Praze. Pozvánka funguje jako výpůjční lístek. Sešity jsou uložené pod vyplněnou signaturou, kde si je můžete zapůjčit a u stolu individuálně prohlédnout.
2004, Swiss Cottage Library, Londýn, 2003, Kunstbibliothek, Berlín, 2001, knihovna UPM v Praze.
EN: Series of notebooks with simple sprayed themes–spots. The series was introduced into the lending system of the library. The invitation also served as a registration card. Visitors can check them out and look at them at the tables in the library.
2004, Swiss Cottage Library in London, 2003, Kunstbiblothek in Berlin, 2001, The Library of Decorative Arts Museum in Prague.
13 photos · 21 views