9 ** 2000 ** konfrontace ** confrontation
CZ: Spesiálně pro tuto výstavu a prostor vyřezané šablony dřevěného ostění a realizace nástřiku přímo na místě. Samotná situace pak fungovala jako pozadí pro určité pohledy v instalaci a zároveň jako odkaz na prostory – výdejny veřejného stravování.
2000, České kulturní centrum v Londýně, výstava KONFRONTACE.
EN: I made stencils for wooden panelling specifically for the exhibition and space and spray-painted over them directly onto the gallery walls. The situation functioned as the background for certain installation views and also as a reference to the actual space: a cafeteria.
2000, “Confrontation”, Czech Cultural Centre in London.
3 photos · 12 views