5 ** 1999 ** watch TV ** watch TV
CZ: Spolupráce na instalaci s J. Mančuškou ,, Watch TV“, pomůcky televizního diváka. Přestříkané šablony televizí a sešit se šipkami jako TV program.
1999, mezinárodní sympozium C:R:A:N:E:, Quincerot ve Francii
EN: Cooperative installation made with Jan Mancuska: Watch TV, a tool for a TV audience.
I spray-painted over stencils images of televisions and a notebook with arrows as a TV guide.
1999, international symposium C:R:A:N:E:, Quincerot, France.
1 photo · 10 views