4 ** 1999 ** dřevěné obložení ** wooden panelling
CZ: Speciálně vyřezané šablony dřevěného ostění pro prostor Veletržního paláce. 28 metrů nasprejovaných stěn v prostorech s výtahy, WC a vchody do hlavních expozic. Instalace měla zateplit chladný funkcionalismus budovy VP s odkazem na sociální perifernost zvoleného námětu a místa.
1999, výstava Vzdálené podobnosti Něco víc než kosmetika, NG Veletržní palác v Praze.
EN: Specially cut out stencil templates of wood panelling for the National Gallery at Veletrzni Palace. I then spray-painted 28-meters of walls in the hall around the elevators, toilets and entrances to main exposition halls with this motif. The installation was intended to warm up the cold functionalist atmosphere of the building and to refer to the peripheral nature of the chosen theme and places.
1999, Distant Similarities Something More Than Cosmetics, National Gallery in Prague at the Veletržní Palace.
5 photos · 21 views