2 ** 1998 ** kolonie ** colony
CZ: Spolupráce na výstavě ,,kolonie“ s J. Mertou. Speciálně pro tuto výstavu zvětšené a vyřezané šablony z r. 1998, které vybral J. M. ke svému obrazu chatové oblasti a které jsem pak nastříkal na stěny jako monumentální obrazy.

EN: Cooperative exhibition with Jan Merta. I presented enlarged and cut out stencils from 1998, which had been selected by Jan Merta to accompany his painting of a bungalow colony. The stencils were then sprayed on the walls as monumental images and exhibited together with Merta’s work.
2 photos · 14 views