Galaksija
Časopis za polularizaciju nauke.

Časopis Galaksija je bio najvažniji časopis za popularizaciju nauke u SFRJ. Izdavala ga je izdavačka kuća BIGZ i izlazio je jednom mesečno, od marta 1972. do devedesetih godina dvadesetog veka.
136 photos · 12,979 views
1