Thánh Lễ An táng Bà Cố Matta, Thân Mẫu cha Phêrô Ngyễn Tri Phương.
Thánh Lễ An táng Bà Cố Matta Hoàng Thị Quý, Thân Mẫu cha Phêrô Nguyễn Tri Phương. 27-3-2017
34 photos · 1,008 views