Somaliland 2015
Od 14. ledna do 2. února 2015 jsem měl příležitost navštívit Somaliland a část východní Etiopie. Cílem návštěvy bylo fotografování a studium zejména plazů a obojživelníků, ale i přírody celkově. Oproti předchozím dvěma expedicím jsem měl možnost navštívit vzdálenou oblast hor a lesů Cal Madow v provincii Sanaag v okolí města Erigávo. S výsledky expedice jsem velmi spokojen, neboť se mi podařilo najít mnoho zajímavých druhů, mezi nimiž si nejvíce cením nalezení endemického druhu agamy Agama robecchii, znovunalezení gekonů Hemidactylus laevis a Hemidactylus somalicus, nález vzácných ropuch Amietophrynus blanfordii a gekonů Hemidactylus y. pauciporosus a Pristurus phillipsi (z typové lokality). Poprvé jsem měl možnost pozorovat v přírodě zmiji útočnou – Bitis arietans somalica. Vůbec nejzajímavější nález je gekon rodu Hemidactylus, kterého se mi podařilo identifikovat jako Hemidactylus laevis. Tento druh je znám pouze z jednoho exempláře, který je uložen v přírodovědném muzeu v Londýně. Sebrán byl v pohoří Gaan Libah před více než 115 lety. Od té doby nebyl nalezen žádný další exemplář. Až teď mně se podařilo najít dva exempláře v provincii Sanaag. Poprvé tak můžete vidět živé jedince tohoto druhu. Během celé expedice jsem potkával pouze samé milé lidi a celý problém okolo Evropy, Sýrie a Íráku jsem v Rohu Afriky vůbec nezaznamenal. Jezdil jsem i s lidmi ve veřejných autobusech, loudal se v noci sám po městech apod. Nikdy jsem nezaznamenal žádný náznak agrese. Níže uvádím seznam plazů a obojživelníků, které jsem měl možnost během této expedice pozorovat. Děkuji vám za velice krásné chvíle ve vašem domově – Rohu Afriky.

From 14 January to 2 February 2015 I had the opportunity to visit Somaliland and parts of eastern Ethiopia. The aim of the visit was to study and photography especially reptiles and amphibians, as well as nature in general. Unlike the previous two expeditions, I had the opportunity to visit a remote region of mountains and forests Cal Madow in Sanaag province around the city Ceerigaabo. The results of the expedition I am very happy because I managed to find many interesting species, among which I most appreciate finding of endemic species of agama Agama robecchii, rediscovering the gecko Hemidactylus laevis and Hemidactylus somalicus, finding rare toads Amietophrynus blanfordii a gecko Hemidactylus y. pauciporosus and Pristurus phillipsi (from the type locality). For the first time I was able to observe puff-adder in nature - Bitis arietans somalica. The most interesting finding is the gecko of the genus Hemidactylus, which I managed to identify as Hemidactylus laevis. This species is known from only one specimen that is stored in the Museum of Natural History in London. The holotype was collected up in the mountains Gaan Libah more than 115 years ago. Since then, there was not collected any other specimen. Now I managed to find two specimens in the province of Sanaag. For the first time so you can see live specimens of this species. During the expedition I met only the very nice people and the whole issue around Europe, Syria, Iraq and IS, I never noticed in the Horn of Africa. I was traveling with people on public buses, strolled alone at night in the cities... I've never noticed any sign of aggression. Thank you very much for nice moments with you – peoples of the Horn of Africa. Below is a list of reptiles and amphibians, which I had the opportunity to observe during this expedition.

Seznam druhů plazů a obojživelníků zaznamenaných během expedice / list of the reptiles and amphibians found during the expedition:

Bitis arietans somalica, Telescopus dhara, Psammophis tanganicus, Agama robecchii, Agama somalica, Agama lanzai, Agama rueppelli, Acanthocercus annectans, Acanthocercus phillipsi, Xenagama batillifera, Xenagama wilmsi, Uromastyx macfadyeni, Latastia longicaudata revoili, Latastia boscai burii, Philochortus intermedius, Pseuderemias mucronata, Pseuderemias smithi, Pseuderemias septemstriata, Trachylepis striata, Trachylepis brevicollis, Trachylepis quinquetaeniata, Afroablepharus wahlbergi, Chalcides ragazzii, Tarentola annularis, Pristurus phillipsi, Pristurus flavipunctatus, Pristurus crucifer, Lygodactylus somalicus battersbyi, Hemitheconyx taylori, Hemidactylus „yerburii“ pauciporosus, Hemidactylus somalicus, Hemidactylus smithi, Hemidactylus sinaitus, Hemidactylus robustus, Hemidactylus macropholis, Hemidactylus isolepis, Hemidactylus laevis, Hemidactylus barodanus, Hemidactylus laticaudatus, Pelomedusa somalica, Stigmochelys pardalis, „Bufo“ blanfordi, Ptychadena anchietae, Tomopterna kachowskii.
180 photos · 3,605 views
1