เปิด"บางแก้วปั่น".. วันคาร์ฟรีเดย์ 2014
เปิด"บางแก้ว"ปั่น.. วันคาร์ฟรีเดย์ 2014
อาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 กิจกรรมครั้งแรกของการร่วมรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและการเดินทาง โดย "บางแก้วไบค์" ได้รับความสนับสนุนจาก อบต. บางแก้ว สมุทรปราการ นำโดย นายก อบต. บางแก้ว ดร. ภัทรพล จำปารัตน์ พร้อมคณะผู้บริหาร อบต. บางแก้ว และทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จากทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน อาทิ สภ.บางแก้ว, ศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชนบางแก้ว, โรงพยาบาลจุฬารัตน์, โรงพยาบาลบางพลี, เมกาบางนา, ไทวัสดุ, T.A. Bike, BikeFreeDom, เจ้าหน้าที่อสม. บางแก้ว, บริษัท เอ้าท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด, สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ฯลฯ (ขออภัยหากไม่ได้เอ่ยนามอีกหลายหน่วยงาน)

และที่สำคัญอย่างมากคือ เพื่อนชาวจักรยานทั้งที่สมัครลงทะเบียนมาทางเวบบางแก้วไบค์ เฟสบุ๊ค และประชาชนชาวตำบลบางแก้ว ซึ่งไปร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลาม..

กิจกรรมครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนเสื้อกิจกรรม Car Free Day จากสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย และได้รับปลอกแขนกัน UV พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่าสี่หมื่นบาท จาก บริษัท เอ้าท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ทางกลุ่มจักรยานบางแก้วไบค์ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

นับเป็นความสำเร็จครั้งแรกสำหรับการร่วมรณรงค์ อันจะเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะเคียงคู่ไปกับแนวนโยบายของนายก อบต. บางแก้ว พร้อมคณะกรรมการบริหาร ที่ให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและการเดินทาง โดยได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อแผนดำเนินงานในปีหน้า สำหรับนโยบายการพัฒนาตำบลบางแก้ว ที่เกี่ยวข้องกับจักรยานในหลายๆ ด้าน..
อาทิ.. นับจากนี้ไป การปรับปรุงหรือพัฒนาถนนหนทาง จะต้องออกแบบภายใต้กรอบความคิดในการสร้าง "ทางจักรยาน" ที่ปลอดภัยและถูกต้องเคียงคู่กันไปกับถนนหรือเส้นทาง, วางกรอบแนวคิดให้มีการสร้าง "สถานีจักรยาน" ณ จุดต่างๆ ภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน วัด สถานพยาบาล สถานีตำรวจ และอื่นๆ, จัดให้มีจักรยานสำหรับประชาชนเช่าใช้, จัดหาพื้นที่กว่า 30 ไร่ สำหรับสร้าง "ปอดเมืองบางแก้ว" เพื่อจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่น ประกอบด้วยเส้นทางปั่นจักรยานกว่า 20 - 30 กม. เส้นทางวิ่งเพื่อการออกกำลังกาย ลานออกกำลังกาย พื้นที่กิจกรรมสำหรับชุมชน ตลาด และสวนพักผ่อน..

โดยนายก อบต. บางแก้ว ประกาศว่าจะเร่ิมดำเนินการตั้งต่ปี 2558 นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ได้มีมติเห็นชอบและผ่านงบประมาณ 120 ล้านบาทสำหรับแผนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว!!

Photo by zangzaew
151 photos · 184 views
1