Salaista : Secrets
This album is a collection of images that reveal the process of Salaista / Secrets performance by Emma Fält and Arlene Tucker.

Salaista – piilotetun käännöstyöstä
Kuopio, Suomi
2016

Salaista on esitys siitä, mistä ei voi puhua. Teos perustuu sarjaan moniaistisia työpajoja, joissa ryhmä osallistujia on tarkastellut salaisuuksien käännöstyötä, sekä peittämisen ja paljastamisen tekoja. Piirroksen, äänen ja liikkeen kautta rakentuva kokemus kutsuu sinut salaisuuksien maailmaan.

Secrets - translating the hidden
Kuopio, Finland
2016

Secrets is a performance in which one can tell what they cannot say. This experience is based on a series of multi-sensory workshops. The workshop participants explore the translation of secrets and acts of hiding and revealing. Built upon drawings, sound and movement, we invite you to a world of secrets.

salaistablog.wordpress.com/
46 photos · 41 views