SocietyBW_32

  Newer Older
  1. Fabuphat_T 30 months ago | reply

   kgomo ye e sule kgotsa ya tshela?

  2. BIG DADDY "T" 30 months ago | reply

   Ea tshela selo se seshabo os eka wa re le fa o bona ba e goga as if ba ntsha malele mo tseleng, they know deep inside gore if given a chance e ka bo e tletse ka poto kwa gae bana ba romega on that day.Jus me thinkin huh!!!

  3. BIG DADDY "T" 30 months ago | reply

   OH AGAIN LOOK AT THE LADY, SHE IS CALLING HOME TELLING THE HONORABLE MAID TO PREPARE THE FIRE & THE POTS, THE BROTHERS TO SHARPEN THE KNIVES - FOR THE MEAT IS POTENTIALLY ON THE WAY.LOL!!

  4. mmaoratwawame 30 months ago | reply

   Nnyaa the bathong nna e nama ga nkake ka e ja.Le raya gore kgomo e ka bopama mo go kanakana?

  5. Letsholo2012 29 months ago | reply

   Aaag!!!! lefa gontse gotwe lebitla la kgomo ke mpa...... Fa o bona e dipa fela e santse e tshela, le e sule e tlaabo e ntse e gana go tsamaya fela

  6. Envogue2011 28 months ago | reply

   How can city cows be healthy? These cattle kill people on the roads! They should be confiscated as soon as seen anywhere near the main road! Imagine navigating your way through them on a high way! A joke!

  7. beggy2 27 months ago | reply

   Bona rre yole ga a thuse ba bangwe o tabogela go tshwara sekotlele sa gagwe gore se seka sa thubega,,,a tloga a tlhoka se a tsenyang serope

  keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts