Vật phẩm trưng bày
Beautiful hand made for actual day wedding photography. Vật phẩm trang trí tiệc sinh nhật, đám cưới, tráng rọi ảnh lên gỗ, nhựa.
38B đường 494, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, HCM
38B street 494, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City, Viet Nam
www.facebook.com/flatroomstudio
7 photos · 8 views