พระแม่มหาการี ปางประทานพรร่ำรวย

    Newer Older

    พระศรีมหาศักติ มหารานี มหาเทพเทวี ในพระนาม "องค์พระแม่มหาการี ผู้ยิ่งใหญ่ ปางประทานพรร่ำรวย" พระแม่เจ้าแห่งจักรวาล มหาเทพกษัตรีย์แห่งสวรรค์ หนึ่งเดียวแห่งจักรวาล ผู้สร้างและผู้ทำลาย ผู้ชี้เป็นและผู้ชี้ตาย ผู้ให้เกิดและผู้ให้ดับ

    The photo owner has disabled commenting.
    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts