Virvelvindens verksamhet
Detta är fotografier tagna i samband med olika aktiviteter som den socialistiska organisationen Virvelvinden i Lund har deltagit i.

Bilderna visar på den bred av saker vi har engagerat oss i och inkluderar allt från att hjälpa till och stödja ockupationer av hus och nedlägningshotade fritidsgårdar till att fixa bokbord, affischera, hålla fester och stödmiddagar, styra upp resor till demonstrationer utanför Lund, delta i antirasistiska protester, anordna första maj och åttonde mars demonstrationer eller sprida vårt budskap på Lunds gator och torg.

Många av bilderna visar saker som vi är direkt ansvariga för, men på en del foton är vi bara indirekt inblandade. Vi vill alltså påpeka att vi inte är arrangörer för till exempel alla de demonstrationer som det finns bilder på, eller att samtliga människor på fotografierna är medlemmar i Virvelvinden.

Virvelvinden är en utomparlamentarisk socialistisk organisation från Lund. Vi har funnits sedan 2003 och ger sedan 2005 ut ett informationsblad som delas ut på bland annat Klostergården och Norra Fäladen i Lund. Man kan läsa mer om oss på vår hemsida virvelvinden.net.
125 photos · 672 views
1