DPA და Microsoft კომპანია "ნატახტარის" ლუდსახარში

10 მაისს, DPA და Microsoft კომპანია "ნატახტარის" ქარხანა დაათავლიერე და ლუდის საწარმოო პროცესს დასწრნენ. ტურმა ტრადიციულად ხალისიანად ჩაირა და ისინი კმაყოფილები დაბრუნდნენ. სამახსოვროდ კი მათ სახელობითი ლუდები და სერტიფიკატები გადაეცათ.

29 views
0 faves
0 comments
Taken on May 10, 2012
 • ƒ/2.8
 • 6.2 mm
 • 1/128
 • 400
 • Flash (auto, fired)
 • Show EXIF

Additional info

 • Viewing this photo Public
 • Safety level of this photo Safe
 • S Search
  Photo navigation
  < > Thumbnail navigation
  Z Zoom
  B Back to context