Rietveld protest posters censored!
Rietveld protest posters

www.youtube.com/watch?v=Zx3sLwCH8TQ

Tijdens de opening van de eindexamententoonstelling van de Rietveld Academie, die plaastvond op woensdag 1 juli jongstleden, presenteerde een actiecomité bestaande uit docenten en studenten van verschillende afdelingen van de Rietveld Academie een kleine serie posters, gemaakt door internationaal vermaarde kunstenaars; posters die expliciet gericht waren tegen de omstreden plannen van de directie om het originele Rietveld gebouw, alsmede de recent gerealiseerde nieuwbouw, te verruilen voor een klein gedeelte van het voormalig GAK kantoor in Bos en Lommer.
De serie posters bestond uit drie werken, speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd door Lawrence Weiner (VS), Liam Gillick (GB) en Carlos Amorales (Mexico). Zoals velen anderen hadden deze drie internationaal gevierde kunstenaars de online petitie tegen de verhuisplannen hadden getekend. Het actiecomité vroeg hen vervolgens een aantal posters te ontwerpen, iets waaraan de kunstenaars meteen gehoor gaven.

Die bewuste woensdag werden de posters door docenten en studenten bevestigd in en rond het gebouw, op zo'n manier dat de posters op geen enkele manier het andere tentoongestelde werk verstoorden. De opening zou plaatsvinden om 16:00 uur; nog voordat die opening plaastvond had de directie een hogedrukspuit geregeld, om de posters te verwijderen. Ook werd een student, verdacht van het ophangen van de posters, door de directie telefonisch geïntimideerd.
Na flink onderhandelen mochten de posters opnieuw opgehangen worden; immers, tijdens de eindexametentoonstelling fungeert het gebouw als één grote tentoonstellingsplek. Er was geen reden om de posters niet toe te staan. De hogedrukspuitactie van de directie was volledig ongepast.

Een dag later, donderdag 2 juli, werden in alle vroegte de posters alsnog verwijderd door de directie. Dit omdat 's ochtends de academie werd bezocht door minister Plasterk. Het is duidelijk dat de directie koste wat het kost de schijn wil ophouden dat haar verhuisplannen worden ondersteund door de hele academie, terwijl het omgekeerde het geval is: een groot deel van docenten en studenten is tegen de verhuizing (zoals onder meer blijkt uit de online petitie die door honderden studenten en docenten is getekend, en een demonstratie die 18 mei plaatsvond, waaraan opnieuw honderden studenten en docenten deelnamen). Ondanks deze feiten blijft de directie de politiek voorliegen dat er niets aan de hand is.

Is het vergezocht om de hogedrukspuit van de directie in het verlengde te zien van de rode pen van de censor, en de lucifer van de boekverbrander? Wij denken van niet. Het is een middel om ongewelvallige stemmen te smoren, en om oppositie monddood te maken. Het is een schande dat de directie van de Rietveld zich tot dit soort methodes verlaagt.

We hopen dat, ondanks alle pogingen van de directie om de tegenstanders van de verhuizing te marginaliseren, het duidelijk is dat het verzet tegen de plannen wordt gedragen door brede groepen kunstenaars, ontwerpers, architecten, docenten en studenten, zowel binnen als buiten de Rietveld Academie.

De online petitie, alsmede informatie over de zaak Rietveld, is hier te vinden:
www.rietveldforrietveld.org

Bekijkt u voor een compleet overzicht van de hele situatie ook de tijdslijn:
www.rietveldforrietveld.org/texts/timeline/

Informatie over de drie kunstenaars (van de hierboven genoemde posters) is hier te vinden:
en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Weiner
en.wikipedia.org/wiki/Liam_Gillick
en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Amorales

De poster van Lawrence Weiner bevat de tekst "Some things must go / Some things must stay / Rietveld must stay home". Liam Gillick ontwierp een serie van drie posters, met daarop teksten als "We are against the relocation, but we are in favour of change / A change in thinking about education, a change in making decisions / To stay in the original building is the most progressive choice". Carlos Amorales hergebruikte het oorspronkelijke logo van de historische Bauhaus Academie, een gestileerd hoofd opgebouwd uit geometrische vormen, en voegde een tekstballon toe, met een duidelijk 'No!'.

Foto's van de hierboven genoemde acties zijn bij deze mail bijgesloten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met rietveldforrietveld@gmail.com

Tot slot nog een nagekomen bericht. We waren al op de hoogte van de geruchten dat de concentraties fijnstof rond het voormalig GAK kantoor ongekend hoog zijn; zo hoog dat permanente huisvesting (langer dan een jaar) niet mogelijk zou zijn in het GAK gebouw. Vanochtend kwam ons ook ter oren dat er sprake zou zijn van asbest in het gebouw. Zie bijvoorbeeld deze weblog:
laqua-joanie.blogspot.com/2009/06/gak-studio-in-rietveld-...
Dit staat natuurlijk los van de hierboven beschreven poster-actie, maar toch: het feit dat de directie willens en wetens studenten wil huisvesten in een gebouw dat mogelijk zo ongezond is laat hetzelfde soort minachting zien als vanochtend werd gedemonstreerd tijdens de hogedrukspuit-actie. Een totale minachting ten opzichte van studenten en docenten; een minachting waar ons inziens een einde aan moet komen.

In alle haast geschreven,
en met vriendelijke groet,
Rietveld for Rietveld,
www.rietveldforrietveld.org

Amsterdam,
donderdag 2 juli 2009
47 photos · 382 views