new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Quilt knitted for the "Bonded by Threads, Old Crafts by Modern Women exhibiton."/ cwilt wedi ei gwau am "Bonded by Threads, Old Crafts by Modern Women exhibiton." | by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
Back to photostream

Quilt knitted for the "Bonded by Threads, Old Crafts by Modern Women exhibiton."/ cwilt wedi ei gwau am "Bonded by Threads, Old Crafts by Modern Women exhibiton."

International Women’s Day to be celebrated at the Senedd

The National Assembly for Wales will mark International Women’s Day today (8 March) - a global celebration of the achievements of women - with a series of events across the Assembly estate. In the Senedd, Deputy Presiding Officer Rosemary Butler AM will speak at a ‘world cafe’ event, organised by the British Council and training course-provider Women Making a Difference. The world cafe will see women telling stories of the many women who have made history across the globe during the last 100 years – including those who’ve played a part in women’s rights and displayed acts of courage and determination. Exhibitions from equality organisations MEWN Cymru, Chwarae Teg, Merched y Wawr, Women’s Archive Wales and Self Help Africa will also be displayed in the Senedd to mark the day. In the Pierhead, the Women’s Arts Association will hold an event including a performance from female dance group India Dance Wales and a clog dancer. The Association will also launch a textile exhibition that will be displayed in the Pierhead’s Futures Gallery. The exhibition - Bonded by Threads: Old Crafts by Modern Women – will showcase the work of Welsh female artists. The day will also see the Assembly launch a competition to decide on a Welsh female hero from the past to be displayed in the ‘heroes room’ at the Pierhead from a shortlist which can be viewed on the National Assembly’s website at www.assemblywales.org. In north Wales, the Assembly’s Outreach bus will be present at the Mill Arts and Craft Centre in Holywell, where women’s day celebrations will be taking place, and sixty members from Merched y Wawr will also visit the Colwyn Bay visitor centre to learn about the Assembly.

 

www.assemblywales.org/newhome/new-news-third-assembly.htm...

 

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn y Senedd

Heddiw (8 Mawrth), bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, sy’n ddathliad byd-eang o gyraeddiadau merched, gyda chyfres o ddigwyddiadau drwy ystad y Cynulliad. Yn y Senedd, bydd Rosemary Butler AC, y Dirprwy Lywydd, yn siarad mewn digwyddiad ‘caffi’r byd’, a drefnwyd gan y Cyngor Prydeinig a’r darparwr cyrsiau hyfforddiant, Merched yn Gwneud Gwahaniaeth. Yn y caffi, bydd menywod yn eistedd o gwmpas byrddau yn dweud hanesion am nifer o fenywod a fu’n nodedig mewn hanes ledled y byd dros y 100 mlynedd ddiwethaf, gan gynnwys y rhai a fu’n weithgar dros hawliau merched a’r rhai sydd wedi cyflawni gweithredoedd a dewrder a phenderfyniad. Bydd arddangosfeydd gan sefydliadau cydraddoldeb fel MEWN Cymru, Chwarae Teg, Merched y Wawr, Archif Menywod Cymru a Self Help Africa hefyd i’w gweld yn y Senedd i nodi’r diwrnod. Bydd Cymdeithas Celfyddydau’r Menywod yn cynnal digwyddiad yn y Pierhead a fydd yn cynnwys perfformiad gan grwp dawns benywaidd, India Dance Cymru, a chlocsiwr. Bydd y Gymdeithas hefyd yn lansio arddangosfa decstilau a fydd i’w gweld yn Oriel y Dyfodol yn y Pierhead. Bydd yr arddangosfa, ‘Yr Edau sy’n ein Clymu: Hen Grefftau gan Fenywod Modern’, yn arddangos gwaith artistiaid benywaidd o Gymru. Ar y diwrnod hwn hefyd, bydd y Cynulliad yn lansio cystadleuaeth i ddewis arwres Gymreig o’r gorffennol i’w nodi yn ‘ystafell yr arwyr’ yn y Pierhead o restr fer y mae modd ei gweld ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol yn www.cynulliadcymru.org. Yn y Gogledd, bydd bws Allgymorth y Cynulliad yn bresennol yng Nghanolfan Gelfyddydau a Chrefftau’r Felin, Treffynnon, lle bydd dathliadau diwrnod y menywod yn digwydd, a bydd 60 o aelodau Merched y Wawr hefyd yn ymweld a chanolfan ymwelwyr y Cynulliad ym Mae Colwyn i ddysgu am y Cynulliad.

 

www.assemblywales.org/cy/newhome/archive-news/new-news-th...

4,026 views
0 faves
0 comments
Taken on March 8, 2011