new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Denbigh and Flint Show August 2010 / Sioe Dinbych a Fflint Awst 2010 | by National Assembly For Wales / Cynulliad Cymru
Back to photostream

Denbigh and Flint Show August 2010 / Sioe Dinbych a Fflint Awst 2010

Thursday was a very busy day at Denbigh and Flint Show, with many people wanting information regarding the opportunities to vote in 2011. Most visitors were eager to see all votes held on the same day. A popular issue raised on board the National Assembly for Wales bus was the winter fuel allowance following the announcement from Westminster the previous day. A few people were keen to know their rights with regards to bus passes. They were all given contact details for their Local Constituency Member and the Deputy First Minister and Minister for Transport, Ieuan Wyn Jones. Talking of Assembly Members, Darren Millar, Constituency Assembly Member for Clwyd West, visited the bus at Denbigh and Flint Show along with Regional Assembly Member for north Wales, Mark Isherwood, who came by with his grand daughter. It was a very busy day for the bus at Denbigh and Flint Show and a number of important issues were raised.

 

Denbigh and Flint Show, August 2010

www.assemblywales.org

_______________________________________

 

Pleidleisio oedd y prif bwnc a drafodwyd ar fwrdd Bws Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Sioe Dinbych a Fflint eleni. Roedd llawer eisiau gwybodaeth am bleidleisio yn 2011 a’r mwyafrif o’r farn y dylai’r tair pleidlais gael eu cynnal ar yr un diwrnod. Pwnc arall a godwyd yn y Sioe oedd lwfans tanwydd gaeaf yn dilyn y cyhoeddiad a wnaethpwyd o San Steffan y diwrnod cynt. Roedd amryw yn holi am eu hawliau ynghylch pas bws, ac fe gawsant oll fanylion cyswllt eu haelodau Cynulliad lleol yn ogystal a’r Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros Drafnidiaeth, Ieuan Wyn Jones. Daeth dau Aelod Cynulliad i ymweld a’r bws yn y Sioe gan gynnwys Aelod Cynulliad Gorllewin Clwyd, Darren Millar, a’r Aelod Cynulliad Rhanbarthol dros ogledd Cymru, Mark Isherwood, oedd yn mwynhau’r sioe yng nghwmni ei wyres. Diwrnod prysur arall felly yn Ninbych a Fflint ac mi gododd sawl pwnc difyr ei ben.

 

Sioe Dinbych a Fflint Awst 2010

www.cynulliadcymru.org

578 views
0 faves
0 comments
Taken on August 19, 2010