Uliako etxe dotoreak
Hirigintzako eta eraikitako ondarea babesteko Plan Berezia (Ulia)
Uliako Auzo Elkarteak udalari eskatu dio etxe hauek babestu beharreko edifizioen katalogoan sartzeko
HIRIGINTZAKO ETA ERAIKITAKO ONDAREA BABESTEKO PLAN BEREZIAren barruan.
Arkitektura aldetik interesgarriak dira.

Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido (Ulía)
La asociación de vecinos de Uía ha solicitado al alcalde que incluyan estas 62 casas en el Catálogo de edificios a proteger en el PLAN ESPECIAL DEL PATRIMONIO URBANO CONSTRUIDO (PEPPUC).

ulia.blogariak.net/2017/07/27/ulian-babesteko-etxeak-edif...
65 photos · 69 views